Oppgradering av TWS Windows
Scheduled Maintenance Report for SYSE
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 29, 2019 - 23:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 29, 2019 - 22:00 CEST
Scheduled
TLS 1.0 og TLS 1.1 deaktivereres for TWS Windows. I den forbindelse gjøres en omstart av berørte servere.

Kontoer som peker til følgende IP-adresser er berørt:

195.159.29.222
2001:840:4245::d
195.159.29.223
2001:840:4245::e
195.159.251.26
2001:840:4245::d2
195.159.251.27
2001:840:4245::e2

Arbeidet medfører ingen endringer i hvordan du bruker tjenesten, og du behøver ikke foreta deg noe som følge av oppgraderingene.
Posted Apr 29, 2019 - 16:57 CEST
This scheduled maintenance affected: Web Hosting (Windows Web Hosting).