All Systems Operational

About This Site

Customer service phone / switchboard Operational
Coffee Maker ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
SYSE Home Page ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Control Panel Operational
Domains Operational
DNS Servers ? Operational
Web Forwarding / Cloak ? Operational
Web Hosting Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
Linux Web Hosting ? Operational
90 days ago
99.87 % uptime
Today
Windows Web Hosting ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MySQL Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
MSSQL Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-mail Operational
SMTP ? Operational
IMAP ? Operational
POP3 ? Operational
WebMail ? Operational
Hosted Exchange Operational
Hosted Exchange Service Operational
WebMail / Outlook Web Access ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Oct 27, 2020
Resolved - RFO: MySQL-tjenesten ble startet på nytt i forbindelse med kritiske sikkerhetsoppgraderinger. Dette er normalt noe som varslet i forkant (alt fra minutter til timer i forkant, avhengig av alvorlighetsgraden på sikkerhetsoppgraderingen), men dette ble grunnet menneskelig feil ikke gjort i dette tilfellet! Vi beklager!
Oct 27, 15:36 CET
Monitoring - Det foregår for øyeblikket kritiske sikkerhetsoppdateringer av MySQL, noe som dessverre medfører at MySQL kan være utilgjengelig i en kort periode! Slike oppdateringer ville normalt ha vært varslet i god tid, men i dette tilfellet er det kritisk i forbindelse med sikkerheten til serverene at dette ble gjort så snart som mulig! Vi beklager ulempene dette medfører!
Oct 27, 14:43 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Oct 27, 12:40 CET
Monitoring - Feilen er identifisert og rettet. Vi overvåker nå situasjonen og ser på tilpassninger for å unngå liknende feil i fremtiden.
Oct 27, 10:01 CET
Investigating - Vi opplever for øyeblikket feil i Exchange som berører enkelte kontoer. Tekniker er på saken og feilsøker.
Oct 27, 09:29 CET
Oct 26, 2020

No incidents reported.

Oct 25, 2020

No incidents reported.

Oct 24, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Oct 24, 01:30 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Oct 23, 22:30 CEST
Scheduled - Samtlige webservere vil restartes ifm vedlikehold i denne perioden. Dette som en del i arbeidet med å forbedre robustheten til systemet.
Oct 16, 15:42 CEST
Oct 23, 2020
Oct 22, 2020

No incidents reported.

Oct 21, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Oct 21, 12:23 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Oct 21, 09:45 CEST
Scheduled - Grunnet patch av kritisk feil i Windows TCP/IP stack gjennomfører vi umiddelbar oppdatering av samtlige Windows baserte tjenester. Vedlikeholdsarbeidet vil medføre kortvarig nedetid for webhotell på Windows plattform og MSSQL databaser.
Oct 21, 09:43 CEST
Oct 20, 2020

No incidents reported.

Oct 19, 2020

No incidents reported.

Oct 18, 2020

No incidents reported.

Oct 17, 2020

No incidents reported.

Oct 16, 2020

No incidents reported.

Oct 15, 2020

No incidents reported.

Oct 14, 2020

No incidents reported.

Oct 13, 2020

No incidents reported.