Teknisk vedlikehold av svitsjer
Scheduled Maintenance Report for SYSE
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 10, 2020 - 01:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 09, 2020 - 22:00 CET
Scheduled
Det vil utføres teknisk vedlikehold av samtlige svitsjer i vårt datasenter. Arbeidet kan medføre korte og sporadiske brudd når svitsjene restartes.

Arbeidet medfører ingen endringer i hvordan du bruker tjenestene, og du behøver ikke foreta deg noe som følge av vedlikeholdet.
Posted Nov 02, 2020 - 13:33 CET
This scheduled maintenance affected: Customer service phone / switchboard, Coffee Maker, SYSE Home Page, Control Panel, Hosted Exchange (Hosted Exchange Service, WebMail / Outlook Web Access), Domains (DNS Servers, Web Forwarding / Cloak), Web Hosting (Linux Web Hosting, Windows Web Hosting, MySQL, MSSQL), and E-mail (SMTP, IMAP, POP3, WebMail).