Problemer med web-server
Incident Report for SYSE
Resolved
Maskinen har nå kjørt stabilt de siste 3 timene, så det ser ut til at endringene har hatt ønsket effekt. Vi lukker saken, men opprettholder ekstra overvåkning av den aktuelle maskinen i dagene fremover.
Posted Nov 25, 2019 - 15:53 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Nov 25, 2019 - 14:46 CET
Monitoring
Da er utbedringene gjennomført, og vi håper dette vil bedre stabiliteten på den aktuelle maskinen! Vi følger ekstra godt med på den ut dagen!
Posted Nov 25, 2019 - 12:58 CET
Update
Vi opplever fortsatt akutte kapasitetsproblemer på en maskin, og vil over de neste par timene gjøre grep for å forsøke å redusere følgende av dette. Det betyr dessverre at tjenester på denne maskinen vil bli tidvis utilgjengelig over de neste par timene. Vi beklager dette og kommer tilbake med mer informasjon!
Posted Nov 25, 2019 - 12:07 CET
Identified
Den aktuelle maskinen fungerer nå som den skal, men for å bøte på det som ser ut til å være akutte kapasitetsproblemer er det mulig det vil bli ytterligere noen minutter nedetid senere i ettermiddag. Vi kommer tilbake med mer informasjon!
Posted Nov 25, 2019 - 11:39 CET
Investigating
Vi opplever for øyeblikket problemer med en web-server! Mer informasjon kommer!
Posted Nov 25, 2019 - 10:49 CET
This incident affected: Web Hosting (Linux Web Hosting).