Tregheter på webserver
Incident Report for SYSE
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Mar 25, 2021 - 13:54 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Mar 25, 2021 - 11:24 CET
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Mar 25, 2021 - 11:19 CET
Monitoring
Den aktuelle noden er restartet og vi følger nøye med på ressursforbruket. Vi vurderer også tiltak for å unngå at situasjonen gjentar seg.
Posted Mar 25, 2021 - 11:01 CET
Investigating
Vi opplever for øyeblikket tregheter på en av våre webservere. Tekniker er på saken.
Posted Mar 25, 2021 - 10:50 CET
This incident affected: Web Hosting (Linux Web Hosting).