Tregheter på linux-webhotell og MySQL
Incident Report for SYSE
Resolved
Problemet er løst.
Posted Apr 05, 2021 - 15:48 CEST
Investigating
Det oppleves høy belastning på enkelte linux-webhotell og MySQL-noder. Vi undersøker problemet.
Posted Apr 05, 2021 - 11:51 CEST
This incident affected: Web Hosting (Linux Web Hosting, MySQL).