Vedlikeholdsarbeid på MySQL-servere
Scheduled Maintenance Report for SYSE
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 13, 2020 - 21:26 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 13, 2020 - 21:00 CEST
Scheduled
13-Sep-2020 21:00-22:00 utfører vi oppgradering og vedlikehold av en av våre MySQL-servere:

svandal.tornado-node.net

Dette gjelder kun de som har MySQL 8.0

Arbeidet vil medføre korte brudd.

Arbeidet medfører ingen endringer i hvordan du bruker tjenesten, og du behøver ikke foreta deg noe som følge av oppgraderingene.
Posted Sep 12, 2020 - 11:18 CEST
This scheduled maintenance affected: Web Hosting (MySQL).