Exchange forsinket levering
Incident Report for SYSE
Resolved
Det oppstod problemer med levering av all e-post med ekstern mottaker i går. Feilen førte til at meldinger sendt i løpet av perioden ble køet opp. Når feilen ble rettet i går kveld ble alle disse meldingene omsider levert. Årsaken var en konfigurasjonsfeil på en maskin som e-post for Exchange routes igjennom for ekstern levering. Det vil bli innført redundans av denne rollen slik at vi reduserer omfanget av tilsvarende tilfeller i fremtiden. I tillegg vil vi sørge for at tilsvarende tilfeller oppdages raskere med mer overvåking og rutiner for å unngå at det i det hele tatt oppstår.
Posted Sep 12, 2020 - 12:06 CEST
Monitoring
Feilen er identifisert og køene tømmes nå for meldinger som er sendt siden feilen oppstod. Vi følger situasjonen videre for å forsikre oss om at e-post igjen flyter som normalt.
Posted Sep 11, 2020 - 20:42 CEST
Investigating
Det har oppstått en feil ved levering av visse meldinger i Exchange. Vi har grunn til å tro dette skyldes nylig konfigurasjonsendring på en av nodene. Meldinger som av denne årsak ikke er levert er køet opp og vil bli levert så snart feilen er løst.
Posted Sep 11, 2020 - 20:25 CEST
This incident affected: Hosted Exchange (Hosted Exchange Service).